Het Schoonebeeker zandtapijt

In veel boerderijen in de provincie Drenthe trof men vroeger een zandtapijt aan. Tot het begin van de vorige eeuw was vloerbedekking er onbekend. De vloeren in de verschillende vertrekken bestonden uit grote brokken Bentheimer zandsteen en blauwe en rode plavuizen. Met fijn zand bracht de vrouw van de boer meestal eens in de week een versiering aan op één van die kale vloeren, het zandtapijt. Bij het zandstrooien toonden de boerinnen hun kunstzinnige talent. Allerlei figuren werden tot een compleet zandtapijt gestrooid. Echte kunstwerken waren het.

In Schoonebeek is dit historische gebruik in ere gehouden. In de Zwaantje Hans-Stokman’s Hof wordt nog steeds het zandtapijt als vloerbedekking en versiering gebruikt. De oudheidkundige Stichting ‘De Spiker’ organiseert elk jaar (meestal in de maand juni) een zandstrooiwedstrijd voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisscholen uit de voormalig gemeente Schoonebeek. Met dit evenement wil de stichting deze oude volkskunst voor de toekomst bewaren.

Bekijk hieronder foto’s van de zandstrooiwedstrijden: