HOME

 

 

Stem op Stichting de Spiker

 

Ons doel

Omdat het archief in het t ‘Aole Gemientehoes uit zijn voegen barst, zijn we voornemens een deel van het archief over te brengen naar een andere locatie en alles in stalen archiefkasten onder te brengen.

Over ons

De Stichting heeft ten doel: a. het verzamelen van gegevens, voorwerpen, afbeeldingen en dergelijke in welke vorm ook, welke verband houden met de geschiedenis van Schoonebeek in al haar facetten; b. het trachten bedoelde verzamelingen onder te brengen in daarvoor geëigende ruimten als oudheidskamer en/of museumboerderijen in de gemeente Schoonebeek. c. het bevorderen van het in stand houden en bewaren van gebouwen, terreinen, dorpsgezichten en landschapsdelen, kenmerkend voor Schoonebeek

 

De zandstrooiboerderij en de NAM- expositie zijn (beperkt) OPEN vanaf  1  JUNI 2020

U bent welkom bij  ons als u een reserveringsformulier invult, zodat wij kunnen voldoen aan de richtlijnen van de RIVM. Het reserveringsformulier kunt u hier vinden. 

[RESERVERINGSFORMULIER]

Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM, graag wijzen wij u op onderstaande regels: 

1. Bij binnenkomst uw handen ontsmetten met handgel
2. Houd 1,5 meter afstand van elkaar 
3. Maximaal 10 personen toegang  

 

De Zwaantje Hans Stokman’s Hof is een fraai gerestaureerde Saksische boerderij met schuur uit de 17e eeuw. In 1877, zoals de gevelsteen boven de baanderdeur ons er aan herinnert, heeft een verbouwing plaatsgevonden waarbij de boerderij is ingekort.

De familie Hans werd in 1885 eigenaar van het pand. Deze, uit de Graafschap Bentheim in Duitsland afkomstige familie heeft bijna 100 jaar in de boerderij gewoond.  Een van de laatste leden van de familie was Zwaantje Hans. Zij heeft het zandstrooien in ere gehouden en van deze boerderij een toeristische attractie van formaat gemaakt.

Niet alleen het zandstrooien, maar ook de oliewinning is onlosmakelijk met Schoonebeek verbonden. Om deze rijke historie en de technologische ontwikkelingen voor iedereen inzichtelijk te maken heeft de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) in 2014 en in samenwerking met de oudheidkundige Stichting De Spiker een interactieve tentoonstelling ontworpen. Deze is op de deel van de zandstrooiboerderij te bezoeken. Zo komen verleden en toekomst op een plek samen en vormen ze een unieke combinatie voor jong en oud.